SPORT!OP! HAŠK Mladost završio svoj Strateški akcijski plan

Nakon trećeg i završnog susreta HAŠK Mladost Local Sport!OP! radne skupine koja je održana u Zagrebu 29. rujna Strateški akcijski plan je završen.

Lokalni sport!OP! radna skupina sastala se nekoliko puta tijekom trajanja projekta kako bi prvo razvila pilot provedbu, a nakon toga strateški akcijski plan.

Kao što je već navedeno, pilot implementacija je napravljena u suradnji s klubom hokeja na travi koji je ponudio besplatne sate hokeja u Osnovnoj školi Prečko dva puta tjedno tijekom školske godine. Sa zadovoljstvom možemo reći da je suradnja kluba i škole bila uspješna te da su odlučili nastaviti s aktivnostima i u novoj školskoj godini.

Kao rezultat ove pilot akcije i uz pomoć lokalne Sport!OP! radne skupine HAŠK Mladost izradilo je svoj Strateški akcijski plan koji je primjer provedenog programa u Zagrebu i može se koristiti kao primjer za izradu sličnih akcijskih planova u drugim mjestima i organizacijama.

Detaljno opisuje vrstu akcija i aktera/dionika, kao i resurse potrebne za održavanje strategije utemeljene na lokalnoj zajednici koja koristi sport kao sredstvo za socijalno uključivanje najranjivije i najrizičnije djece i adolescenata.

Također razlaže strateške ciljeve Sport!OP! projekta u konkretne zadatke. Uključuje slijed koraka koje treba poduzeti ili aktivnosti koje se moraju izvršiti kako bi strategija uspjela na lokalnoj razini.