Sports&Diabetes

Početak novog drugačijeg projekta s vrlo važnom temom. Sports & Diabetes je projekt sufinanciran od strane EU koji ima za cilj stvoriti publikaciju za sve dionike i ljude koji imaju dijabetes tipa 1. Partneri projekta Sport & Diabetes sastali su se u prostorijama IDF Europe i razgovarali na koji način najbolje provesti projekt kako bi postigli najveći uspjeh projekta. Ciljevi projekta će se postići stvaranjem praktične publikacije usredotočene na ljude koji već imaju dijabetes i njihovu uključenost u sport, kako kroz klubove i