Sport!Op! sastanak partnera u Zagrebu

Partneri Sport!Op! projekta održali su dvodnevni sastanak u Zagrebu.

Prvi radni dan bio je posvećen praćenju svih aktivnosti provedenih na projektu gdje je svaki od partnera predstavio svoje lokalne pilot programe i način na koji su oni implementirani.

Nakon toga Sveučilište u Barceloni organiziralo je dvije radionice. Prva je bio povezan s tablicom za sistemski pregled Pilot programa koju su svi partneri morali ispuniti. Sadržaj dobiven od partnera predstavljen je u tablici koja je korištena za olakšavanje rasprave o različitim partnerskim percepcijama, praksama, prilikama i prijedlozima o tome “što funkcionira” kada se sport koristi kao alat za promicanje socijalne uključenosti. Rasprava je vođena u manjim radnim skupinama i stvorila je širok raspon ulaznih podataka koje će UB tim koristiti za izradu priručnika.

Ramon Crespo iz UB tima objasnio je istraživanje “Izvješće o evaluaciji djece” koje se temelji na rubrikama predstavljenim na sastanku u Sarajevu. Budući da su svi partneri organizacije različitog tipa, i tijekom sastanaka izraženo je dosta različitih gledišta o sportu kao alatu za razvoj životnih vještina organizirana je još jedna mala radionica gdje je svaki od partnera morao odrediti u koju kategoriju spadaju njegove uobičajene sportske aktivnosti kako bi se bolje razvile kategorije za „Izvješće o evaluaciji djece”

Na kraju dana raspravljalo se o financijskim i administrativnim pitanjima.

Drugog dana organiziran je posjet Osnovnoj školi Prečko gdje su partneri mogli vidjeti aktivnosti koje provodi hokejaški klub Mladost. Ovom prilikom ravnatelju škole uručena je potvrda o sudjelovanju u projektu.