Sastanak partnera projketa u Brusselsu: STAY!

Sastanak partnera na projektu „STAY! SMANJENJE ODUSTAJANJA TINEJDŽERA U SPORTU” održano je 28. siječnja 2024. u prostoriji Lily-Rose na SilverSquareu, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Bruxelles. Sastanak je trajao od 9:00 do 13:00 sati, uz pauzu za kavu od 11:00 do 11:30 sati.

Teme o kojima se raspravljalo:
 1. Izvješće o dobroj praksi:
  • Pregled i finalizacija „Izvješća o sustavnom pregledu i dobrim praksama u području prevencije napuštanja sporta“, koje je izradio UNICAS.
  • Završetak izvješća fokus grupa i određivanje roka za „Studiju o utvrđivanju prepreka i potreba u vezi s napuštanjem školovanja u sportskim organizacijama“.
 2. Platforma za e-učenje:
  • Odlučivanje o formatu i prezentaciji sadržaja za platformu..
 3. Društveni programi:
  • Koraci za razvoj socijalnih programa.
 4. Komunikacija:
  • Komunikacijski zadaci i strategije.
 5. Slijedeći koraci:
  • Implementacija platforme za e-učenje.
  • Zakazivanje sljedećeg osobnog sastanka.
  • Priprema međuizvještaja.
Sudionici:
 • HAŠK Mladost: Dunja Bračun i Bojan Mijatović
 • EMCA: Gina Luzzato i Ines Jakopanec
 • TSV Bayer: Malte Kalsbach, Jim Weyerstrass i Josephine Auerbach
 • Levski: Vanina Milanova i Lucien Velchev
 • SUS: Mojca Markovič
 • Lazio: Gabriella Bascelli
 • UNICAS: Alessandro Figus
 • Area Q: Ramon Crespo i Eva Caballero (raspravljanje o tome kako najbolje pratiti i evaluirati ishode projekta)