Kick-Off sastanak za projekt: STAY! SMANJENJE ODUSTAJANJA TINEJDŽERA U SPORTU

Dana 23. travnja 2023. projekt “STAY! SMANJENJE ODUSTAJANJA TINEJDŽERA U SPORTU” održao je inauguracijski online kick-off sastanak sa svim prisutnim partnerima. Tijekom sastanka predstavljeni su početni rezultati i dat je pregled ciljeva projekta i zadataka koji su planirani za završetak tijekom pripremne faze.

Dostignuća pripremne faze

Prije početnog sastanka poduzeto je nekoliko ključnih radnji kako bi se uspostavio čvrst temelj za uspjeh projekta:

Individualni sastanci: HAŠK Mladost, koordinator projekta, održao je pojedinačne sastanke sa svakim partnerom kako bi izradio početne rezultate koji su postavili operativni okvir projekta i komunikacijske protokole.

D1.1 Sustav upravljanja kvalitetom: Ocrtava interne standarde i preporuke za upravljanje projektom, uključujući procese za provjeru dokumenata, procjenu kvalitete sadržaja i usklađenost s projektom i EU propisima.

D1.2 Plan projekta: Nudi praktičan vodič za pojednostavljeno upravljanje projektom, poticanje učinkovite komunikacije i suradnje među članovima tima.

D4.1 Smjernice za komunikaciju i diseminaciju: pruža strategiju za komunikaciju i diseminaciju ishoda projekta, uključivanje ciljne publike i maksimiziranje učinka.

Sastanak je označio važnu prekretnicu, postavljajući pozornicu za uspješnu provedbu ciljeva i zadataka projekta. Faze pokretanja i pripreme projekta postavile su temelje za sljedeće aktivnosti, uključujući poticanje suradnje, osiguravanje glatkog upravljanja projektom i optimiziranje komunikacije s ciljnom publikom.