SPORT!OP! SASTANAK PARTNERA U LUNDU (ŠVEDSKA)

U srijedu 21. i četvrtak 22. rujna 2022. partneri Sport!OP! projekta sastali su se u Lundu, Švedska, na koordinacijskom sastanku.

Predstavljen je rad na Metodološkom priručniku, a partneri su raspravljali o tome kako ga osmisliti da se poveže praksu i teorija na jednostavan način.

Nakon toga, svaki je partner podijelio svoj Strateški akcijski plan (SAP). Švedski, belgijski, hrvatski, bosanski (putem interneta) i španjolski partneri objasnili su kako je SAP definiran u njihovim zemljama. Uslijedila je rasprava o načinu prezentiranja proračuna.

Emme Adébo iz regionalnog rukometnog saveza u Švedskoj (HF Syd) posjetilo je sastanak predstavio rad HF Syd na projektu Hand the Ball i aktivnosti u vezi sa Svjetskim prvenstvom u rukometu u Švedskoj 2023.

Na sastanku je također predstavljen prijedlog rada na Preporukama za politike. Partneri su radili u tri različite grupe i raspravljali o tome koja su područja najvažnija. Svaka grupa je iznijela svoje zaključke i odlučeno je da se rasprava nastavi lokalno.

Konačno, budući da je bitan dio projekta učenje o lokalnim iskustvima, LUGI je organizirao posjet Vikingaskolanu, školi u kojoj je implementiran LUGI-jev pilot program. Partneri su se susresti s Niklasom Lindom, učiteljem tjelesnog i kontakt osobom Vikingaskolana, i Göranom Karlssonom, instruktorom Hand the Ball.