Online sastanak partnera nastavlja s generiranjem početne verzije nacrta

Nakon početnog sastanka u Bruxellesu, održana je online radna sesija za daljnji razvoj projekta DiaPS. Tijekom ovog virtualnog druženja, sudionici su surađivali u izradi Miro ploče, generirajući tako početni nacrt projekta. Počevši od osoba uspostavljenih u Bruxellesu, sudionici su počeli popunjavati ploču u različitim kategorijama: potrebe i očekivanja, trenutačna rješenja i praznine,pPodručja mogućnosti i dijagram koji prikazuje međusobne veze između sportaša s T1D i ključnih dionika kao što su zajednica, obrazovni sustav, važne institucije, mreže medicinske podrške te razni alati i tehnologije.

Nakon pregleda konačne verzije Miro ploče, postalo je očito da su identificirane prilike naglasile važnost komunikacije, obrazovanja, medicinske i vršnjačke podrške u upravljanju dijabetesom u sportskom kontekstu. Ove mogućnosti služe kao smjernice u kreiranju novog digitalnog rješenja za sve koji su vezani uz područje dijabetesa u sportu.

Ispod možete pronaći sliku zaslona Miro ploče.