Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

SPORT!OP! Sastanak partnera u Sarajevu

Prošli tjedan Sport!Op! partneri sastali su se u Sarajevu. Projekt je nastavio sa sastancima licem u lice s dvije radne sesije koje su poslužile za upoznavanje različitih pilot akcija koje partneri razvijaju u svojim zemljama a u skladu sa situacijom izazvanom Covid-19. Također na sastanku je definirano kako će se ocjenjivati rezultati ovih akcija.

Sastanak je poslužio za određivanje kako će se izraditi metodološki priručnik u koordinaciji Sveučilišta u Barceloni. Ovaj dokument će prikupiti iskustvo pilot akcija koje razvijaju projektni partneri i ponudit će metodologije za promicanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti kroz sport.

Posjet lokalnim partnerima
Sastanak održan u Sarajevu organizirala je NVO Marathon Sarajevo. Ovaj subjekt djeluje od 2007. godine, ali naša želja za promicanjem zdravog načina života, uz izgradnju zdravijeg i aktivnijeg društva, počela je mnogo ranije. Organiziraju Sarajevski polumaraton, jedinstvenu sportsku manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika, kako profesionalnih sportaša, tako i građana rekreativaca i amatera.

Sastanak je poslužio i za upoznavanje dviju lokalnih subjekata u Sarajevu uključenih u projekt: Atletskog kluba Novi Grad i SOS Dječjeg sela Sarajevo.

Ideja za formiranje i pokretanje ovog Atletskog kluba Novi Grad nastala je nakon aktivnosti Općine na izgradnji nove atletske staze i drugih sportsko-rekreacijskih i edukativnih sadržaja na prostoru Općine Novi Grad Sarajevo, u sklopu Vojarne Safet Zajko, sada Centar za obrazovanje, sport i rekreaciju. U ovom slučaju, SOS Dječja sela BiH je humanitarna organizacija koja brine o djeci i mladima koji su ostali bez roditeljske skrbi i daje im šansu za sretno djetinjstvo i bolju budućnost.

Last week Sport!Op! Project partners met in Sarajevo in the Steering Commitee. The project has resumed face-to-face meetings with two working sessions that have served to know the different pilot actions that are developing given the situation generated by the Covid-19. In addition, it was defined how the results of these actions will be evaluated.

The meeting also served, precisely, how a methodological handbook will be generated, coordinated by University of Barcelona. This document will gather the experience of the pilot actions being developed by project partners and will offer methodologies to promote social inclusion and equal opportunities through sport.

Visit to local agents
The meeting held in Sarajevo was organized by the NGO Marathon Sarajevo. This entity works since 2007, but our desire to promote a healthy lifestyle, while building a healthier and more active society, started much earlier. They have been organizing the Sarajevo Half Marathon, a unique sports event that gathers an increasing number of participants from year to year, both professional athletes and citizens who are recreational and amateur sportists.

The meeting also served to get to know the two local entities involved in Sarajevo in the project: Athletic Club Novi Grad and SOS Children Village Sarajevo.

The idea for the formation and launch of this Athletic Club Novi Grad arose after the Municipal activities to build a new athletics track and other sports-recreational and educational facilities on the site of the Municipality of Novi Grad Sarajevo, within the military barracks Safet Zajko, now the Center for Education, Sports and Recreation. In the cas, SOS Children’s Villages BiH is a humanitarian organization that cares for children and young people left without parental care and gives them a chance for a happy childhood and a better future.