SPORT!OP! Sastanak partnera u Sarajevu

Prošli tjedan Sport!Op! partneri sastali su se u Sarajevu. Projekt je nastavio sa sastancima licem u lice s dvije radne sesije koje su poslužile za upoznavanje različitih pilot akcija koje partneri razvijaju u svojim zemljama a u skladu sa situacijom izazvanom Covid-19. Također na sastanku je definirano kako će se ocjenjivati rezultati ovih akcija.

Sastanak je poslužio za određivanje kako će se izraditi metodološki priručnik u koordinaciji Sveučilišta u Barceloni. Ovaj dokument će prikupiti iskustvo pilot akcija koje razvijaju projektni partneri i ponudit će metodologije za promicanje socijalne uključenosti i jednakih mogućnosti kroz sport.

Posjet lokalnim partnerima
Sastanak održan u Sarajevu organizirala je NVO Marathon Sarajevo. Ovaj subjekt djeluje od 2007. godine, ali naša želja za promicanjem zdravog načina života, uz izgradnju zdravijeg i aktivnijeg društva, počela je mnogo ranije. Organiziraju Sarajevski polumaraton, jedinstvenu sportsku manifestaciju koja iz godine u godinu okuplja sve veći broj sudionika, kako profesionalnih sportaša, tako i građana rekreativaca i amatera.

Sastanak je poslužio i za upoznavanje dviju lokalnih subjekata u Sarajevu uključenih u projekt: Atletskog kluba Novi Grad i SOS Dječjeg sela Sarajevo.

Ideja za formiranje i pokretanje ovog Atletskog kluba Novi Grad nastala je nakon aktivnosti Općine na izgradnji nove atletske staze i drugih sportsko-rekreacijskih i edukativnih sadržaja na prostoru Općine Novi Grad Sarajevo, u sklopu Vojarne Safet Zajko, sada Centar za obrazovanje, sport i rekreaciju. U ovom slučaju, SOS Dječja sela BiH je humanitarna organizacija koja brine o djeci i mladima koji su ostali bez roditeljske skrbi i daje im šansu za sretno djetinjstvo i bolju budućnost.