SONAR sastanak u Oslu

8. ožujka, partneri projekta SONAR održali su sastanak u Oslu, Norveška.

Domaćin je bio matični partner – Norveška škola sportskih znanosti u Oslu, jedan od 4 europska sveučilišta koja sudjeluju u ovom projektu. Okupili su se kako bi razgovarali o napretku postignutom u Radnom paketu 2 i planirali sljedeće korake za Radni paket 3.

Radni paket 2 fokusiran je na prikupljanje informacija o najboljim praksama u trenutnim protokolima za prevenciju ozljeda i prepoznavanje nedostataka u postojećim strategijama.

Radni paket 3 nadovezuje se na napredak postignut u Radnom paketu 2 razvijanjem resursa koje mogu koristiti treneri, sportaši i roditelji za sprječavanje sportskih ozljeda u sportu mladih. Partneri su razgovarali i dogovorili najbolje pristupe za postizanje ovog cilja.

Fokus skupa bio je na integraciji ovih saznanja u razvoj Umbrella Tool-a.

Nakon toga, konzorcij je raspravljao o budućim obrazovnim alatima koje će sportski subjekti povezani sa SONAR projektom dobiti i koji se moraju razviti, revidirajući druga europska iskustva i konceptualni pristup.

Sljedeći sastanak održat će se u lipnju 2023. godine u Sofiji, Bugarska, gdje će se, osim sastanka konzorcija, prezentirati sadržaj budućeg pilota koji će sportski subjekti provoditi u sezoni 2023.-2024.