SONAR: Kick Off sastanak

SONAR projekt službeno je započeo s radom u Amsterdamu 14. lipnja 2022.!

Akademski partneri iz amsterdamskih sveučilišnih medicinskih centara (AUMC) bili su ljubazni domaćini sastanka u svojim objektima, a predstavnici svih uključenih partnera okupili su se kako bi nacrtali smjernice za početne faze projekta. Imajući na umu primarni cilj SONAR-a – “poboljšati obrazovne i osposobljavajuće vještine trenera masovnih sportova o praćenju i prevenciji sportskih ozljeda kod djece i adolescenata, s posebnim naglaskom na sportašice”, pregledani su zadaci i funkcije te organizirani za glatku izvedbu.