Dobiven projekt SONAR

SONAR je projekt u kojem sudjeluje 7 europskih zemalja predvođeno Sveučilištem Vic, Španjolska, i akademske organizacije sa znanjem u području prevencije ozljeda s europskim multisport klubovima.

Primarni cilj projekta SONAR je poboljšati obrazovanje i vještine trenera u masovnim sportovima za praćenje i prevenciju sportskih ozljeda kod djece i adolescenata, s posebnim naglaskom na sportašice.

Istraživanja pokazuju da se mnoge ozljede koje se liječe u bolnicama, u EU-u, odnose na djecu u dobi od 10 do 21 godine i da su uzrokovane sportskim aktivnostima. Dionici priznaju da je edukacija trenera, sportaša i obitelji o najboljim praksama i navikama za sprječavanje ozljeda još uvijek nedostatna.

Kako bi se riješio ovaj problem, partnerstvo predlaže razvoj SONAR Umbrella Tool, holističkog pristupa koji obuhvaća web-bazirani “Sustav za nadzor ozljeda” (ISS), online obrazovni program za sportske trenere i sadržaj za podizanje svijesti o prevenciji ozljeda za sportaše i roditelje.

Projekt će započeti fazom dijagnoze kako bi se razumjele potrebe ciljnih skupina i na temelju njih izgradili različiti elementi alata za nadzor.

Tijekom faze probnog testiranja, do 350 trenera iz različitih sportskih disciplina bit će educirano i obučeno o najučinkovitijim protokolima za prevenciju ozljeda i odgovarajućim načinima njihove provedbe, a 400 od tih trenera počet će koristiti ISS; to znači da će približno 4000 sportaša biti pod kontrolom ovog alata za nadzor. Što se tiče sportaša i roditelja, na njih 2500 pozitivno će utjecati audio-vizualni sadržaji za podizanje svijesti (stripovi i video zapisi na društvenim mrežama). SONAR će procijeniti pilot test kako bi prikupio povratne informacije i podatke od ciljnih skupina, i na temelju toga izvukao zaključke i preporuke koje će biti objavljene u vrhunskim specijaliziranim časopisima.