Image Alt

DigiRoot

DIGIROOT

početak projekta: 01.12.2023.

završetak projekta: 31.05.2026.

Projektni Partneri

Koordinator projekta / Belgija

HAŠK MLADOST

Projektni partner / Hrvatska

Projektni partner / Njemačka

Projektni partner / Grčka

Projektni partner / Bugarska

Projektni partner / Španjolska

Projektni partner / Cipar

Opis Projekta

Glavni cilj DigiRoota je pomoći malim i srednjim europskim grasroot sportskim klubovima s usvajanjem digitalne tehnologije kako bi poboljšali svoje poslovanje, povećali učinkovitost i podržali svoju dugoročnu održivost.

Grasroot klubovi ključni su dio europskog sportskog okruženja, koji pridonose dobrobiti pojedinca i zajednice, društvenoj integraciji, zdravlju, društvenoj koheziji i gospodarskom razvoju. No, većina tih klubova zaostaje u digitalizaciji.

Niska razina digitalizacije u grasroot klubovima može se pripisati nedostatku resursa, nedostatku informacija, nedostatku zaposlenika s informatičkim znanjem i znanjem o digitalizaciji, među ostalim čimbenicima.

Budući da mnogim grasroot klubovima nedostaju resursi i znanje za upravljanje procesom digitalizacije, DigiRoot ima za cilj premostiti ovaj jaz pružajući sveobuhvatnu platformu za učenje i digitalne resurse (DigiRoot platforma) prilagođenu općim potrebama ovih klubova. Platforma je dizajnirana za podršku sportskim klubovima u njihovim nastojanjima ka digitalizaciji pružanjem obrazovnih tečajeva, pregledom softverskih rješenja i smjernicama o najboljim praksama za izgradnju robusne IT/digitalizacijske arhitekture. Projekt će tražiti inovativna rješenja koja se mogu integrirati u platformu i olakšat će razmjenu znanja i najboljih praksi između različitih sportskih klubova i organizacija. Također, poticat će suradnju poticanjem umrežavanja i suradnje između sportskih klubova i tehnoloških tvrtki za razvoj prilagođenih rješenja koja zadovoljavaju jedinstvene potrebe klubova.

FOKUS PROJEKTA

promovirati digitalizaciju među sportskim klubovima na grasroot razini

GLAVNI CILJ

digitalizacijom pomoći klubovima da poboljšaju svoje poslovanje, povećaju učinkovitost i podrže svoju dugoročnu održivost.

CILJEVI ĆE BITI POSTIGNUTI

stvaranjem sveobuhvatne platforme za učenje i digitalne resurse (DigiRoot platforma)

Rezultati projekta