Menu

Projekt u kojem je nositelj bio Lazio Basket (Italija), a partneri HAŠK Mladost i APOEL (Cipar).

Ciljevi ovog projekta bili su pomoć prognanicima mlađima od 18 godina da se kroz šport lakše integriraju u društvo, te poboljšanje uključenosti prognanika / azilanata stvaranjem besplatnih
športskih centara kroz koje bi im se poboljšala kvaliteta života, samopouzdanje i integracija.

 

Web stranica projekta

O nama