APPLE Seminar o Nutricionizmu

Održan je prvi webinar za projekt APPLE na kojem se raspravljalo o temi prehrambena dobrobit mladih sportaša u mladosti koju je predstavila dijetetičarka dr. Cleonice Renzetti

Seminar Nutritional Well Being predstavila je registrirana dijetetičarka dr. Cleonice Renzetti, gdje je fokus stavljen na specifične prehrambene potrebe i uobičajene probleme s kojima se susreću tinejđerski sportaši. Posebna pozornost posvećena je tipičnim prehrambenim navikama u ovoj dobnoj skupini, uobičajenim poremećajima u prehrani kao i učincima dopinga.