Image Alt

SAFE

Sport Activities Fostering Equity

početak projekta: 01.01.2021

završetak projekta: 31.12.2022

Projektni Partneri

Koordinator projekta / Rumunjska

HAŠK MLADOST

Projektni partner / Hrvatska

Projektni partner / Španjolska

Projektni partner / Italija

Projektni partner / Bugarska

Opis Projekta

Rodna nejednakost je globalni fenomen koji utječe na sve aspekte života tinejdžera, uključujući društveni život i bavljenje sportom. Ovo pitanje utječe na sposobnost integracije i volju za uključenjem u aktivnosti povezane s tim fenomenom te mijenja percepciju mladih o tim aktivnostima. S.A.F.E. Projekt ima za cilj identificirati percepciju mladih od 15 do 20 godina o rodnoj diskriminaciji u određenim sportovima i promicati rodnu ravnopravnost u sport među tinejdžerima u malim sredinama.

Vjerujemo da bi svi sportovi trebali biti dostupni svima, bez obzira na dob, spol, fizički aspekt ili porijeklo. Sport ima koristi za zdrav razvoj mladih (tijela, uma i duha). Svatko bi trebao moći pronaći sport koji voli i uživati ​​u njemu bez diskriminacije. Ciljevi projekta su:

  1. Razvijanje rodno neutralnog stava prema bavljenju sportom od strane tinejdžera, s naglaskom na mapiranju percepcije mladih i trenera o ravnopravnosti spolova i identificiranje najvažnijih uzroka koji dovode do rodne nejednakosti u bavljenju masovnim sportom
  2. Poticati sudjelovanje u sportu za tinejdžere iz zemalja sudionica na temelju rodne ravnopravnosti i ponašanja među mladima i trenerima koji su uključeni u bavljenje sportom
  3. Razvijanje i jačanje mreže partnera uključenih u ovaj projekt na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini u razmjeni iskustava o rodnoj ravnopravnosti i promicanju sporta kao alata za socijalno uključivanje i borbu protiv diskriminacije.

Ciljevi projekta ostvarit će se razvojem istraživanja o razini ravnopravnosti spolova u sportu u zemljama sudionicama, osmišljavanjem treninga temeljenog na rodnoj ravnopravnosti za sportske učitelje i trenere te nacionalnim sportskim događajima za tinejdžere u kojima će se testirati metode treninga. .

Bitefix

The manipulation of sports through sports betting poses the greatest threat to the integrity of sports.

eSport

Gaming is ok, but there must be a balance between physical Sport, eSports, Study, Sleep and Social activities.

eSport Community League

Pripadati Mladosti znači pripadati obitelji.

Velikoj, razgranatoj, raznovrsnoj. Rekord i rezultat nije na prvome mjestu, čak ni danas, kada sve počiva na uspjehu, na marketinškoj promociji, na vidnome mjestu u medijima.

Vilko Luncer

Sport MyWay

Change your mind Coach

Temeljne vrijednosti Europske unije su poštivanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, sloboda, demokracija, jednakost i vladavina prava.

European Day of Care

European Day of Care želi pružiti profesionalnim sportašima najbolju priliku za pobjedu u njihovoj postsportskoj karijeri i profesionalnom životu.

Sports & Diabetes

Želimo širiti pozitivnu poruku da osobama koje žive s dijabetesom treba dati istu priliku da ostvare svoje snove, bilo u školi, na poslu ili u području tjelesne aktivnosti, ali što je još važnije, osobe s dijabetesom mogu u potpunosti uživati u životu kao i svaka druga osoba sve dok poduzimaju odgovarajuće mjere.

FOKUS PROJEKTA

identificiranje percepcije mladih o diskriminaciji na temelju spola u određenim sportovima i promicanje rodne ravnopravnosti u sportu među tinejdžerima

GLAVNI CILJ

Razvijanje rodno neutralnog stava prema bavljenju sportom od strane tinejdžera

CILJEVI ĆE BITI POSTIGNUTI

razvoj istraživanja o razini ravnopravnosti spolova u sportu u zemljama sudionicama, osmišljavanje treninga na temelju rodne ravnopravnosti za sportske učitelje i trenere

Vijesti iz projekta

    Sorry, no posts matched your criteria.

Rezultati projekta