Lorem ipsum dolor sit amet, adipisc ing elit, consectetur adipiscing elit. Duis ut ligula leo adipiscing elit.

PHONE:           0035 244 58 265

E-MAIL:           info@example.com

ADDRESS:      Rohr PL 989, NY

#LEGENDSFOREVER OLIVER MARTINOV

Izazov promjene karijere iz iskustva Olivera Martinova.

Intervju objašnjava kako se vrhunski veslač prilagodio na poslovnom polju.

Oliver Martinov rođen je 1975. u Zadru, gdje počinje veslati u VK Jadranu. Tamo postiže i prve veslačke uspjehe. Od listopada 1997. član je HAVK Mladosti gdje ostvaruje svoje najveće rezultate.

2010. završio je stručni studij smjer fizička priprema sportaša na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Veslanjem se prestaje baviti 2007. godine.  Od siječnja 2008. Do rujna 2015 radi u VELPRO-u veleprodaji trgovačkog lanca KONZUM, na poziciji voditelja ključnih kupaca (HoReCa, R.H.) te rukovoditelja prodaje (HoReCa, regija Zagreb) . Danas radi u firmi Gastrobit Grc Grupa d.o.o., kao voditelj ključnih kupaca.

Najveći športski uspjesi u HAVK Mladost:

– treći u Svjetskom kupu i osmi na Svjetskom prvenstvu u Kölnu 1998. godine (2- dvojac bez)
– drugi u Svjetskom kupu i treći (brončana medalja) na Svjetskom prvenstvu u St. Cathernine 1999. g. (2- dvojac bez)
– osmi na OI u Sydneyu 2000. (2- dvojac bez)
– prvi u osmercu Henley Royal Regatta, The Grand Challenge Cup, Henley 2001., Velika Britanija
– drugi u Svjetskom kupu i drugi (srebrna medalja) na Svjetskom prvenstvu u Luzernu 2001. (8+ osmerac sa kormilarom)
– treći (bronačan medalja) na Svjetskom prvenstvu u Seville 2002. (4+ četvreac sa kormilarom)
– osmi na SP u Milanu 2003 (8+ osmerac sa kormilarom

U dvojcu bez kormilara postigao je rekord staze i važeći rekord Svjetskog kupa, na jednoj od najprestižnijih regata na svijetu u Luzernu, 10. 7. 1999., 6:18,48, zajedno s Ninoslavom Saragom. Vrijeme nije dostignuto više od 10 godina, što ih je , kao dvojac, držalo najdužim rekorderima spomenute staze.

Seniorski prvak Hrvatske bio je dvadesetak puta. Proglašen je najboljim sportašem Zadra (Zadarski list 1996 i 2002), dobitnik godišnje nagrade “Franjo Bučar” 1999., član ekipe godine po izboru HOO-a 1999. i 2001. , a 2002. godine je dobio nagradu Zagrebačkog športskog saveza za uspjehe u četvercu s kormilarom.

Intervju s Oliverom Martinovom

Kako se dogodio kraj športske karijere, i početak nove poslovne karijere?

Oliver: Sa navršene 32 godine ,nakon rođenja mog drugog djeteta ,osjećao sam da mi je sve teže držati spremu na razini koju zahtjeva vrhunski sport. To se ponajprije odnosilo na motivaciju i ono strastveno sagorijevanje u čamcu na samoj trci. Prioriteti su se počeli mijenjati i jedino ispravno bilo je slijediti taj poriv. Odlučio sam završiti sportsku karijeru i pronaći posao. Tada je to za mene bilo sve, samo ne lak izbor. Vjerovao sam da ukoliko prebacim stečene vrline i osobine iz športa prilagodba niti jednom poslu neće biti problem.

Prijavio sam se u Agrokor u Ljudske resurse, a oni su me kanalizirali u VELPRO centar Velesajam na poziciju skladištara, s obzirom da sam bio totalno bez radnog iskustva i završenog fakulteta. S razine vrhunskog športaša spustiti sam se na posao skladištara. Udarac na ego, ali i neki novi izazov za mene koji sam kao sportaš navikao pobjeđivati i vrhunski svladavati razne izazove. Brzo sam se snašao. Polovio sam sve potrebno i već nakon mjesec dana prikupljao narudžbe za HoReCa kupce, a  nakon pet mjeseci prošao ciklus upoznavanja različitih poslovnih sektora i došao do pozicije voditelja ključnih kupaca u sektoru HO-RE-CA, te diplomirao. Karijera me dalje vodila do tvrtke CAPRICORNO, pa ATLANTIC GRUPE i sada do GASTROBIT GRC grupe gdje sam na poziciji voditelja ključnih kupaca.

Koja kompanija je ostavila najveći trag u tvojoj poslovnoj karijeri?

Oliver: Agrokor i Velpro su važni kao početak, ali posebno bih istaknuo ATLANTIC GRUPU, u kojemu sam dodatno stekao i usavršio vještine, sposobnosti, način slaganja prioriteta,.. Sve me to dalje odredilo kao menadžera u području opremanja i opskrbe ugostiteljstva, te voditelja novih rješenja, kako digitalnih, tako i komercijalnih.

Do kuda seže inovativnost u današnjoj karijeri?

Oliver: U tvrtki Gastrobit- GRC grupa d.o.o. gdje sam zaposlen više od dvije godine istaknuo bih mobilnu aplikaciju GRGA. Aplikacija za mobilne uređaje koja omogućuje naručivanje i plaćanje računa unutar ugostiteljskih objekata. Osim kartičnog plaćanja aplikacija je vrlo inovativna, pa s njom možete i skupljati bodove, osvajati nagrade, pozvati konobara ali i poslati račun prijatelju koji vam “duguje rundu”. Aplikacija je već prozvana revolucijom ugostiteljstva, a rezultat je to napornog rada i 25 godišnjeg iskustva tvrtke poznate po programskim rješenjima SMART & THOR. Jedni od vodećih Hrvatskih ERP sustava za fiskalizaciju i praćenje prodaje za ugostiteljstvo, maloprodaju, veleprodaju, proizvodnju, hotelijerstvo i računovodstvo i financije

Zapravo imate pravu športsku obitelj?

Oliver: Supruga već 26 godina radi u klubu sinkroniziranog plivanja Mladost, čija je članica i moja kćer Eila (15 g). Ian (12 g.) već tri godine trenira košarku u K.K. Podsused ali u zadnje vrijeme pokazuje interes i za veslanje. Što se tiče moje rekreacije, nešto više od godinu dana trenirao sam boks u K.B.K. Armus. Super mi je došla ta promjena u načinu treninga koji ima jako malo veze sa treninzima koje sam prakticirao više od 20 god. Međutim u zadnje vrijeme ruka i srce me sve više vuku mojoj prvoj ljubavi, veslanju.

Koliko je teško bilo uskladiti edukaciju i studiranje s treniranjem veslanja?

Oliver: Sve što radite vrhunski od vas zahtjeva potpunu predanost, pa je teško još nešto kvalitetno odrađivati uz prioritet. Veslanje je samo po sebi naporan sport, a vrhunsko veslanje je samo dodatno još teže. S dva treninga na dan ne ostaje puno vremena za učenje i spremanje ispita. Teško je, ali ne i nemoguće. Volim istaknuti primjer dr. Smoljanovića koji je i prije početka finala držao udžbenik u rukama. Bilo je teško uskladiti sve obveze, ali sam bio svjestan potrebe da ću jednog dana morati prestati biti profesionalni veslač i da ću morati započeti alternativnu poslovnu karijeru. (Intervju s dr. Smoljanovićem možete pročitati ovdje)

Koji je bio najveći izazov u novoj karijeri?

Oliver: Nakon veslanja i športa, u kojemu vladaju jasna pravila i športski duh, u poslovnom ambijentu mi je bilo neobično susresti se s različitim interesima i djelovanjem pojedinaca i grupica, jer toga u športu nije bilo na taj način. No, savladao sam i te potrebe i naučio se kako u kolektivu dati maksimalan doprinos i postići najbolju radnu atmosferu.

U Hrvatskoj imamo puno lijepih priča športaša koji su se dobro snašli u svojim novim poslovnim ambijentima, koliko je važan taj akademski pristup športu?

Oliver: Najbitnije je preslikati onu strast iz športa u edukaciju i karijeru. Morate biti spreman učiti, na kontinuirano usavršavanje. Prioritet je završiti neku školu kako bi imali odskočnu dasku za daljnju karijeru. Spomenuo bi primjer kolege Ercega koji je iz kajaka na divljim vodama prešao u klesarstvo, i time svoj hobi pretvorio u alternativnu karijeru.

Važnost akademskog pristupa potvrđuje i poznata legenda Žarko Dolinar, znameniti haškovac…

Oliver: Šport je prekrasan, ali treba biti svjestan kako športska karijera ima ograničeni rok trajanja. Važno je misliti na budućnost, i za to edukacija ima veliku važnost.

Challenge of Changing Careers in the Experience of Oliver Martinov. This interview explains how the top rower adjusted in the business field.

Oliver Martinov was born in 1975 in Zadar, where he started rowing in the Rowing Club Adriatic. There he achieves his first rowing successes. Since October 1997 he has been a member of HAVK Mladost where he achieved his greatest results.

In 2010 he finished studies in the field of physical preparation of athletes at the Faculty of Kinesiology, University of Zagreb. He stopped rowing in 2007. From January 2008 to September 2015, he worked at VELPRO in the wholesale trade of the KONZUM chain, as key account manager (HoReCa, R.H.) and sales manager (HoReCa, Zagreb region).

Today he works at Gastrobit Grc Group Ltd. as a key account manager.

Major sports achievements in HAVK Mladost were:
• 3rd in World Cup and 8th in the Cologne World Championships in 1998 (2- coxless pair)
• 2nd in the World Cup and 3rd (bronce medal) in the World Championships in St. Catherine 1999 (2- coxless pair)
• 8th at the 2000 Sydney Olympics (2- coxless pair)
• 1st in Henley Royal Regatta, The Grand Challenge Cup, Henley 2001, UK(8+ eight)
• 2nd in the World Cup and 2nd (silver medal) in the 2001 Luzern World Championships (8+ eight)
• 3rd (bronce medal) at the 2002 Seville World Championships (4+ coxed four)
• 8th at the World Championships in Milan 2003 (8+ eight)

He achieved the track record and is the current World Cup record in two races, at one of the most prestigious regattas in the world in Luzerne, 10/07/1999, 6:18.48, together with Ninoslav Saraga. Until now the two of them hold the record for the longest duration. He was senior Croatian champion for twenty times. He was named the best athlete in Zadar (Zadar Gazette 1996 and 2002), winner of the annual Franjo Bucar Award in 1999, a member of the team of the year by Croatian Olympic Committee (HOO) in 1999 and 2001, and in 2002 received the Zagreb Sports Union Award for success in 4+.

How did your sports career end and your new business career start?

At the age of 32, after the birth of my second child, I felt it was increasingly difficult for me to keep my performance at the level required in top sport. This was primarily due to motivation and the passion in the boat on the race itself. The priorities started to change and the only right thing to do was follow that urge. I decided to end my sports career and find a job. At that point that was everything for me, just not an easy choice. I believed that if I transferred the acquired virtues and qualities from the sport, adapting to any job would not be a problem.

I applied to Human Resources at Agrokor (largest food chain in Croatia) for a position, and they channelled me to VELPRO Center for a warehouse position since I was completely without work experience and had not yet graduated then from the university. From the top athlete level, I got down to a warehouse job. A blow to my ego, but also a new challenge for me, who as an athlete was used to winning and out mastering various challenges. I quickly adapted. I got hold of everything I needed and after a month I was collecting orders for HoReCa customers, and after five months I went through the cycle of getting to know the different business sectors and came to the position of key account manager in the HoReCa sector, and also graduated then. My career further led me to CAPRICORNO, then ATLANTIC GROUP and now to GASTROBIT GRC Group where I am in the position of key account manager.

In which company did you gain most for your business career?

Agrokor and Velpro were important as a start, but I would particularly like to point out my time in ATLANTIC GROUP, in which I further acquired and refined my skills, abilities, priorities… All this further determined me as a manager in the field of catering and supply, as well as a leader in new solutions, both digital and commercial.

Where does innovation in today’s career go?

At Gastrobit- GRC group d.o.o. where I have been employed for over two years I would point out the GRGA mobile app. A mobile application that allows you to order and pay bills within catering establishments. In addition to card payment, the app is very innovative, so you can also collect points, win prizes, invite a waiter, but also send an invoice to a friend who “owes you a round”. The app has already been called a hospitality revolution and is the result of hard work and 25 years of experience from a company known for their SMART & THOR software solutions. One of the leading Croatian ERP systems for fiscalisation and sales tracking for hospitality, retail, wholesale, manufacturing, hotel and accounting and finance

You actually have a real sports family?

My wife has been working at the Mladost synchronized swimming club for 26 years, of which my daughter Eila (15 years) is a member. Ian (12 years) has been training basketball for three years in Podsused, but lately is showing interest in rowing as well. As for my recreation, for just over a year, I trained boxing at K.B.K. Armus. It was great for me to change that way of training that has very little to do with the training I had been practising for over 20 years. However, lately, my hand and heart have been pulling me back to my first love – rowing.

How difficult was it to reconcile education with rowing training? 

Everything you do superbly requires a complete commitment, so it is difficult to do something else with the same priority. Rowing is in itself a strenuous sport, and top rowing is only more difficult. With two trainings a day, there is not much time left to learn and prepare for exams. It’s hard, but not impossible. I like to point out the example of Dr. Smoljanović holding a textbook in his hands before each of the races and finals began. It was difficult to balance all the commitments, but I was aware of the need that one day I would have to stop being a professional rower and that I would have to start an alternative business career.
(A interview with dr. Smoljanović you can check here.)

What has been the greatest challenge in your new career?

Oliver: Nakon veslanja i športa, u kojemu vladaju jasna pravila i športski duh, u poslovnom ambijentu mi je bilo neobično susresti se s različitim interesima i djelovanjem pojedinaca i grupica, jer toga u športu nije bilo na taj način. No, savladao sam i te potrebe i naučio se k

In Croatia, we have many beautiful stories of athletes who have done well in their new business environments, how important is this academic approach to sports?

The most important thing is to transfer that passion from sports into education and your career. You must be ready to learn, to continuously improve. It is a priority to have an education degree in order to have a springboard for your further career. I would mention the example of my colleague Erceg, who went from kayaking in the wild waters to stone carving and thus turned his hobby into a successful career.

The importance of the academic approach is confirmed by the famous legend Zarko Dolinar, the famous HAŠK athlete…

Sports are wonderful, but one should be aware that a sports career has a limited duration in life. It is important to think and prepare for the future, and education is of greatest importance for this.